SMART URBAN AREAS
Sustainable System Solutions for Urban Development

 

DỰ ÁN ĐÔ THỊ THÔNG MINH (SUA)

Thời gian: 01.09.2022 - 31.08.2025

Mục tiêu tổng quát của Dự án Đô thị thông minh (SUA) nhằm đóng góp quản lý tòa nhà bền vững tại Việt Nam. Dự án sẽ thực hiện tại 1 tòa tháp tại khu Đô thị thông minh của thành phố Hà Nội, sử dụng công nghệ bơm thông mình, công nghệ phủ mái xanh và tái sử dụng nước mưa và nước xám hướng tới mục tiêu dài hạn cho giảm phát thải và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng.

TÌM HIỂU THÊM


Dự án Đô thị thông minh giải quyết 6 trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) của Liên minh Châu Âu, 1995-2022

GIẢI PHÁP

Dự án Đô thị thông minh sử dụng 3 giải pháp công nghệ sau:

HỆ THỐNG CẢM BIẾN

26 cảm biến Internet vạn vật (IoT) có độ
chính xác cao để đánh giá các thông số vi khí hậu

 HỆ THỐNG BƠM THÔNG MINH

Tích hợp hệ thống bơm thông minh của tập đoàn WILO 

 TĂNG TRƯỞNG XANH

Công nghệ mái xanh và tường xanh tạo ra vi khí hậu cụ thể trong và ngoài công trình
  • Lageplan Smart City Tonkin
  • Screenshot 2021-05-05 at 23.05.51
  • Screenshot 2021-05-06 at 18.28.21
  • WhatsApp Image 2022-11-07 at 21.11.03


CÔNG NGHỆ BẢN SAO KỸ THUẬT SỐ

Dự án SUA sẽ được triển khai trên một tòa tháp tại Hà Nội với khả năng cung cấp dữ liệu và chia sẻ thông tin liên tục bằng công nghệ cảm biến môi trường hiện đại. Tòa tháp sẽ được trang bị hệ thống theo thời gian thực theo dõi thông tin về cung cấp nước ngọt và khả năng chi phối của các giải pháp phủ xanh đến vi khí hậu. 
HỢP TÁC