SMART URBAN AREAS
Sustainable System Solutions for Urban Development

DỰ ÁN - ĐỐI TÁC

Nhóm nghiên cứu Quản lý dữ liệu không gian và mô hình hóa (RIM)


Khoa Quy hoạch không gian, Đại học kỹ thuật Dortmund

GS. TSKH. Nguyen Xuan Thinh (Trưởng nhóm nghiên cứu)
Tobias Kuester-Campioni (research assistant)
Mathias Schaefer (research assistant)


Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Công nghệ 3D GIS và quét Laser
 • Viễn thám
 • Thống kê đa biến
 • Mô hình hóa & mô phỏng nước, năng lượng và vi khí hậu
 • Công nghệ sinh đôi ký thuật số (Digital twins)
 • Xây dựng mô hình thông tin (BIM)
 • Công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo (AR/VR)
 • Công nghệ máy bay không người lái

Nhiệm vụ: Quản lý và nghiên cứu dự án


WILO SE


Gero Boehmer (Giám Đốc)

Kinh nghiệm chuyên môn:

 • Hợp tác quốc tế trong kinh doanh dự án
 • Đào tạo
 • Chuyển giao công nghệ
 • Hiệu suất năng lượng
 • Mạng kỹ thuật số ở các đô thị lớn 

Nhiệm vụ: Chuyển giao công nghệ