SMART URBAN AREAS
Sustainable System Solutions for Urban Development

 TẦM NHÌN

Nhằm cụ thể hóa và đóng góp vào mục tiêu quản lý tòa nhà bền vững, Dự án Đô thị thông minh sẽ triển khai hệ thống bơm thông minh hiệu suất cao, phương thức thi công tường xanh - mái xanh, tái sử dụng hiệu quả nước mưa và nước xám trên tòa nhà Tonkin 2. Dựa theo các đặc tính vốn có của tòa nhà, dự án sẽ trang bị thêm các cảm biến theo thời gian thực quan trắc các yếu tố thời tiết, mô phỏng vi khí hậu nhằm theo dõi tính hiệu quả của các giải pháp nêu trên. Công tác triển khai và giám sát các công nghệ hiện đại đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức, cơ quan, đoàn thể về khoa học và các công ty tư vấn xây dựng trong và ngoài nước.